Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Podatek dochodowy »

Podatek dochodowy od osób fizycznych »

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2003 do  31.12.2003 - archiwum
zobacz wersje czasowe ›››

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w art. 6 ust. 1, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 250.000 euro (tj. 1.022.875 zł), lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro (tj. 1.022.875 zł),

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Lp.
Stawka ryczałtu
Przychody ewidencjonowane w 2003 r.
1.
20 %
przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów
2.
17 %
przychodów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem poz. 3 lit. f) tabeli
3.
8,5 %
a) przychodów osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej
    działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, 
    podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów
    o podobnym charakterze, jeżeli wysokość przychodów w roku
    podatkowym nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 
    4.000 euro; od nadwyżki ponad tę kwotę od miesiąca następującego 
    po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, ryczałt wynosi 
    20 % przychodów,

b) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z 
    działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów 
    o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem poz. 4 i 5 
    tabeli,

c) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu 
    przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez 
    zamawiającego,

d) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie 
    umowy komisu,

e) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy 
    o kolportaż prasy,

f) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy 
    o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:

   • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych 
      umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych 
      z działalnością gospodarczą,

   • otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników 
      majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 
      lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej,

g) przychodów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, 
    do których nie stosuje się 17 % stawki ryczałtu,

4.
5,5 %
a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub 
    w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym 
    o ładowności powyżej 2 ton,

b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży
    jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do 
    biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków 
    pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

5.
3,0 %
a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze 
    sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

b) z działalności usługowej w zakresie handlu,

c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, 
    zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 
    do klasy 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt 
    (z wyjątkiem usług weterynaryjnych) i do klasy 85.20 - usługi 
    weterynaryjne,

d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie 
    sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych 
    połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb 
    i innych surowców z połowów,

e) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy 
    o podatku dochodowym,

f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku 
    wykorzystywanych w działalności gospodarczej, nawet jeżeli 
    przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej.

Załącznik nr 2       

WYKAZ USŁUG, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ 17% STAWKĘ
RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH,
OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ

KLASYFIKACJI WYROBÓW l USŁUG

Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa usługi
1
2
3
1
22.33.10 Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji
2
50.10.30 Usługi pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych
3
50.30.30 Usługi pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
4
50.40.30 Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
5
grupa 51.1 Usługi pośrednictwa w handlu hurtowym
6
grupa 55.1 Usługi hoteli
7
grupa 55.2 Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
8
63.12.12 Usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów
9
63.12.14-00.30 Usługi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych
10
63.21.24 Usługi parkingowe
11
63.21.25-00.10 Usługi obsługi centrali wzywania radio-taxi
12
63.22.12 Usługi pilotowania
13
grupa 63.3 Usługi organizatorów i pośredników turystycznych
14
sekcja J Usługi pośrednictwa finansowego
15
sekcja K Usługi związane z nieruchomościami, wynajmem, nauka i prowadzenie działalności gospodarczej
  z wyjątkiem:  
  71.4 Usługi wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
  72.5 Usługi konserwacji i napraw maszyn biurowych, księgujących i liczących
  74.70.12 Usługi mycia okien
  74.70.13 Usługi sprzątania tradycyjnego
  74.70.14 Usługi sprzątania specjalistycznego
  74.70.15 Usługi czyszczenia pieców i kominów
  74.70.16 Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów, pozostałe
  74.82 Usługi związane z pakowaniem
16
sekcja L Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
  z wyjątkiem:  
  75.25.11 Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom
  75.25.12 ex Usługi ochrony przeciwpożarowej pozostałe - dotyczy wyłącznie pozostałej działalności straży pożarnej
17
sekcja M Usługi w zakresie edukacji
  z wyjątkiem:  
  80.10.11 ex Usługi wychowania przedszkolnego - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole
18
85.1 Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
19
85.32.13 Usługi poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowane
  85.32.14 Usługi opieki społecznej świadczone przez instytucje o charakterze doraźnym
  85.32.15 Usługi opieki społecznej związane z przystosowaniem zawodowym
20
dział 91 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
21
dział 92 Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem
  z wyjątkiem:  
  92.53 Usługi związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi obszarami oraz z obiektami chronionej przyrody 

Objaśnienie: Wyróżnik "ex" oznacza, że zakres usługi wymieniony w załączniku jest węższy niż określony w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
podstawa prawna:
 1. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. nr 172, poz. 1412),
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 141, poz. 1183).

uwaga:
Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średni kurs euro z dnia 1 października 2002 r. tabela nr 190/A/NBP/2002 wynosił 4,0915 zł,

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Podatek dochodowy od osób fizycznych - pozostałe wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy - pozostałe działy

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.